2.2.2015
INTA_PR(2015)546867
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina
(COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Goffredo Maria Bettini

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 193kWORD 220k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy