28.10.2015
INTA_PR(2015)571429
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
(COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Габриелюс Ландсбергис

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 164kWORD 79k
Правна информация - Политика за поверителност