28.10.2015
INTA_PR(2015)571429
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist
(COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Gabrielius Landsbergis

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 151kWORD 70k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika