28.10.2015
INTA_PR(2015)571429
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian tasavallan välisen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta
(COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Gabrielius Landsbergis

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 149kWORD 68k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö