28.10.2015
INTA_PR(2015)571429
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses
(COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Gabrielius Landsbergis

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 162kWORD 74k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika