28.10.2015
INTA_PR(2015)571429
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds
(COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Gabrielius Landsbergis

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 153kWORD 69k
Juridische mededeling - Privacybeleid