28.10.2015
INTA_PR(2015)571429
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
(COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Gabrielius Landsbergis

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 152kWORD 67k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy