3.2.2016
INTA_PR(2016)575363
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo
(2015/2038(INI))
Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Eleonora Forenza

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 575kWORD 99k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika