3.2.2016
INTA_PR(2016)575363
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu
(2015/2038(INI))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Eleonora Forenza

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 573kWORD 99k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika