16.1.2018
INTA_PR(2018)578797
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област
(07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Даниел Каспари

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 633kWORD 46k
Правна информация - Политика за поверителност