16.1.2018
INTA_PR(2018)578797
IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās
(07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Daniel Caspary

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 617kWORD 51k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika