13.10.2016
INTA_PR(2016)592155
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem
Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side
(COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))
Udvalget om International Handel
Ordfører: Adam Szejnfeld

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 435kWORD 62k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik