13.10.2016
INTA_PR(2016)592155
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds
(COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Adam Szejnfeld

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 347kWORD 71k
Juridische mededeling - Privacybeleid