13.10.2016
INTA_PR(2016)592155
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej
(COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Adam Szejnfeld

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 511kWORD 69k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia