1.3.2017
INTA_PR(2017)601003
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova
(COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Udvalget om International Handel
Ordfører: Sorin Moisă

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 344kWORD 53k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik