1.3.2017
INTA_PR(2017)601003
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike
(COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Sorin Moisă

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 424kWORD 53k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia