1.3.2017
INTA_PR(2017)601003
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien
(COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Sorin Moisă

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 342kWORD 55k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy