25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Салваторе Чику

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 733kWORD 82k
Правна информация - Политика за поверителност