25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Salvatore Cicu

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 393kWORD 77k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika