25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Salvatore Cicu

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 716kWORD 79k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika