25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Salvatore Cicu

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 404kWORD 78k
Juridische mededeling - Privacybeleid