25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Salvatore Cicu

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 646kWORD 81k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate