25.4.2017
INTA_PR(2017)602983
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen
(COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Salvatore Cicu

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 485kWORD 79k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy