13.3.2018
INTA_PR(2018)616703
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции
(05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Тициана Бегин

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 636kWORD 47k
Правна информация - Политика за поверителност