Návrh zprávy - INTA_PR(2018)616703Návrh zprávy
INTA_PR(2018)616703

  NÁVRH DOPORUČENÍ
  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí
  (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodajka: Tiziana Beghin

  13.3.2018

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: