Raporti projekt - INTA_PR(2018)616703Raporti projekt
INTA_PR(2018)616703

  SOOVITUSE PROJEKT
  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta
  (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  Raportöör: Tiziana Beghin

  13.3.2018

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: