Dréacht-tuarascáil - INTA_PR(2018)616703Dréacht-tuarascáil
INTA_PR(2018)616703

DRÉACHTMHOLADH
ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le carnadh tionscnaimh idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise, Ríocht na hIorua agus Poblacht na Tuirce faoi chuimsiú Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife
(05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
Rapóirtéir: Tiziana Beghin

13.3.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: