Pranešimo projektas - INTA_PR(2018)616703Pranešimo projektas
INTA_PR(2018)616703

  REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto
  (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
  Tarptautinės prekybos komitetas
  Pranešėja: Tiziana Beghin

  13.3.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: