13.3.2018
INTA_PR(2018)616703
IETEIKUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā
(05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Tiziana Beghin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 627kWORD 51k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika