Ontwerpverslag - INTA_PR(2018)616703Ontwerpverslag
INTA_PR(2018)616703

  ONTWERPAANBEVELING
  betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties
  (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
  Commissie internationale handel
  Rapporteur: Tiziana Beghin

  13.3.2018

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: