Projekt sprawozdania - INTA_PR(2018)616703Projekt sprawozdania
INTA_PR(2018)616703

  PROJEKT ZALECENIA
  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych
  (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
  Komisja Handlu Międzynarodowego
  Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin

  13.3.2018

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: