13.3.2018
INTA_PR(2018)616703
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet
(05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Tiziana Beghin

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 338kWORD 46k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy