15.10.2018
INTA_PR(2018)627788
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна
(12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Дейвид Мартин

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 184kWORD 54k
Правна информация - Политика за поверителност