Проектодоклад - INTA_PR(2018)627788Проектодоклад
INTA_PR(2018)627788

  ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
  относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна
  (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
  Комисия по международна търговия
  Докладчик: Дейвид Мартин

  15.10.2018

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: