Návrh zprávy - INTA_PR(2018)627788Návrh zprávy
INTA_PR(2018)627788

  NÁVRH DOPORUČENÍ
  k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
  (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodaj: David Martin

  15.10.2018

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: