Udkast til betænkning - INTA_PR(2018)627788Udkast til betænkning
INTA_PR(2018)627788

  UDKAST TIL HENSTILLING
  om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side
  (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
  Udvalget om International Handel
  Ordfører: David Martin

  15.10.2018

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: