Raporti projekt - INTA_PR(2018)627788Raporti projekt
INTA_PR(2018)627788

SOOVITUSE PROJEKT
mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga
(12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: David Martin

15.10.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: