Raporti projekt - INTA_PR(2018)627788Raporti projekt
INTA_PR(2018)627788

  SOOVITUSE PROJEKT
  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga
  (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  Raportöör: David Martin

  15.10.2018

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: