15.10.2018
INTA_PR(2018)627788
SUOSITUSLUONNOS
esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen
(12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: David Martin

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 173kWORD 52k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö