Mietintöluonnos - INTA_PR(2018)627788Mietintöluonnos
INTA_PR(2018)627788

  SUOSITUSLUONNOS
  esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen
  (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: David Martin

  15.10.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: