Dréacht-tuarascáil - INTA_PR(2018)627788Dréacht-tuarascáil
INTA_PR(2018)627788

DRÉACHTMHOLADH
ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas Shamó leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Grúpa na Stát san Aigéan Ciúin, den pháirt eile.
(12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
Rapóirtéir: David Martin

15.10.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: