Nacrt izvješća - INTA_PR(2018)627788Nacrt izvješća
INTA_PR(2018)627788

NACRT PREPORUKE
o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane
(12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: David Martin

15.10.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: