Pranešimo projektas - INTA_PR(2018)627788Pranešimo projektas
INTA_PR(2018)627788

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto
(12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: David Martin

15.10.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: