Ziņojuma projekts - INTA_PR(2018)627788Ziņojuma projekts
INTA_PR(2018)627788

  IETEIKUMA PROJEKTS
  par projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses
  (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))
  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referents: David Martin

  15.10.2018

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: