Förslag till betänkande - INTA_PR(2018)627788Förslag till betänkande
INTA_PR(2018)627788

  FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
  om förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan
  (12281/1/2018 - C8/2018 - 2018/0291(CNS))
  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: David Martin

  15.10.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: