17.10.2019
INTA_PR(2019)641176
UDKAST TIL INDSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Udvalget om International Handel
Ordfører: Enikő GYŐRI

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 156kWORD 54k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik