17.10.2019
INTA_PR(2019)641176
ONTWERPAANBEVELING
over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Enikő Győri

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 162kWORD 48k
Juridische mededeling - Privacybeleid