17.10.2019
INTA_PR(2019)641176
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Enikő GYŐRI

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 169kWORD 55k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia