15.10.2019
INTA_PR(2019)642858
NÁVRH SPRÁVY
s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
(06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356M(NLE))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Jan Zahradil

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 159kWORD 50k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia