15.10.2019
INTA_PR(2019)642858
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
(06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356M(NLE))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Jan Zahradil

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 151kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy