15.10.2019
INTA_PR(2019)642888
UDKAST TIL BETÆNKNING
med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side
(05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358M(NLE))
Udvalget om International Handel
Ordfører: Jan Zahradil

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 147kWORD 49k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik