15.10.2019
INTA_PR(2019)642888
MIETINTÖLUONNOS
johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
(05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358M(NLE))
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Jan Zahradil

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 143kWORD 51k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö