15.10.2019
INTA_PR(2019)642888
ONTWERPVERSLAG
met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds
(05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358M(NLE))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Jan Zahradil

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 149kWORD 49k
Juridische mededeling - Privacybeleid